Notice: Undefined variable: extraInHead in /www/l/luein/www/head.php on line 37

HOME

Welkom op onze nieuwe website

Beste bezoeker,

Je bent beland op de nieuwe webstek van het Onthaal- Oriëntatie- en Observatie Centrum Luein.         directie

De naam doet vreemd aan omdat het een Oud-Grieks woord is, dat zowel spelen als knopen ontwarren kan betekenen.
We begeleiden minderjarige meisjes en hun gezinnen die in moeilijke situaties beland zijn, en de hulp in geroepen hebben van de bijzondere jeugdzorg. We bieden een korte opvangperiode en onderzoeken samen waar de problemen liggen en trachten een degelijk advies rond oplossingen te geven.
Vandaar dat deze naam toepasselijk kan zijn.  We gaan immers samen met hen op zoek naar mogelijkheden om de problemen op te lossen (dus knopen ontwarren) en trachten dit op een warme, soms speelse manier te doen (dit is het aspect spelen).

Op de volgende pagina's geven we  informatie t over ons en onze werking.
We hebben de informatie opgesteld met drie groepen in het achterhoofd:

  • De minderjarigen die we begeleiden en hun omgeving (ouders, familie, vrienden, school.....)
  • Andere hulpverleners en verwijzers
  • Sympathisanten die ons willen ondersteunen.

We hopen dat we jullie met deze site een goed beeld kunnen geven van waar Luein voor staat en hoe we proberen hulp te bieden

 

We wensen je een interessante surftocht toe en danken je reeds bij voorbaat voor je interesse

 

Belangrijke voetnoot:

We hebben getracht om de teksten met foto's concreter te maken en te verlevendigen.  Omwille van de privacy is het niet toegelaten om onze minderjarigen herkenbaar in beeld te brengen.  Waar dit omwille van de duidelijkheid moeilijk kon vermeden worden hebben medewerkers van het centrum als plaatsvervanger opgetreden.