VEELGESTELDE VRAGEN

Enkele veelvoorkomende vragen

 

 1. Wat  moet en mag meegebracht worden?
 2. Wat is er aanwezig op mijn kamer?
 3. Hoe lang duurt de begeleiding?
 4. We hebben speciale wensen rond voeding, hoe gaat Luein daar mee om?
 5. Kunnen minderjarigen telefoneren in Luein? 
 6. Hoe gaat het verder met school tijdens de begeleiding?
 7. Zijn er afspraken rond roken?
 8. Wat kan er op vlak van computer gebruik? 
 9. Moeten we zakgeld voorzien? 
 10. Hoe is de regeling rond zakgeld?
 11. Hoe zit het met de regeling rond de was? 
 12. Hebben minderjarigen vrije tijd in Luein? 
 13. Kan de minderjarige bezoek ontvangen ?
 14. Kunnen we de kamers en de leefgroepen van de minderjarigen eens zien?

 

 

Wat moet er meegebracht worden?

 De volgende zaken breng je best mee  bij een verblijf in Luein:

 • Kledij zoals je ze alle dagen draagt.  Voor het activiteitenaanbod is kledij die comfortabel zit en al eens vuil mag worden zeker aan te raden.
 • Schoenen
 • Jas
 • Spullen voor persoonlijke hygiëne: tandenborstel, tandpasta, maandverband, tampons, zeep, …
 • Badpak  en eventueel sportschoenen
 • Je identiteitskaart 
 • Buzy pass indien je die hebt
 • Enkele  klevertjes van de mutualiteit
 • Medicatie die je gebruikt, zeker voor de eerste dagen.  Medicatie wordt door de begeleiding bijgehouden en we houden toezicht op het gebruik.  Onze huisdokter kan medicatie die nodig is verder voorschrijven indien nodig

Als er noodzakelijke spullen ontbreken zullen we vanuit Luein ons best doen om die aan te vullen.  We beschikken over een beperkt aanbod van tweedehandskledij die we uitlenen om meisjes uit de nood te helpen.

 Terug naar overzicht

De volgende zaken mag je meebrengen, maar het hoeft niet:

 • GSM
 • foto’s en posters om op te hangen in je kamer
 • knuffels
 • leesboeken en strips
 • Cd’s  en eigen cd-speler
 • wat snoepgoed

Terug naar overzicht

 

Wat is er aanwezig op mijn kamer?

 Op de kamers wordt het volgende door Luein ter beschikking gesteld

 • Bed met beddegoed (dekbed, lakens, kussen en kussensloop)
 • handdoeken
 • een radiowekker (enkel radio, geen cd-speler)
 • een pennenzak met schrijfmateriaal
 • Meubilair: bureau + bureaustoel, kleerkast, bed, lavabo, nachtkastje

  Terug naar overzicht

 

Hoe lang duurt mijn verblijf?

 De duur van je verblijf hangt af van de opdracht die we krijgen

Opvang binnen het Netwerk Crisisjeugdhulp:

We kunnen je gedurende een week opvangen.  Uitzonderlijk kan dit één keer met een week verlengd worden.

Onthaalopdracht:

Normaal is er een maximumduur van één maand. Dit kan verlengd worden met een maand en dit gebeurt ook regelmatig.  Uiteraard kan dit steeds korter zijn, maar dat hangt af van de beslissing van de verwijzer.

Diagnostische-opdracht:

Het advies wordt gepland voor twee maanden verlopen zijn, veelal is er dan nog een maand nodig om de geadviseerde hulpverlening te kunnen voorbereiden.
We streven naar een maximale duur van de begeleiding van 90 dagen.  Binnen de integrale jeugdzorg wordt een maximum termijn van 120 dagen als regel gesteld.

Enkel in uitzonderlijke situaties, waar verdere begeleiding noodzakelijk is, maar niet kan gerealiseerd worden en er ook geen overbrugging kan gerealiseerd worden kan de begeleidingsuur van 4 maanden overschreden worden.  Dit verondersteld een herindicatie door de Toegangspoort Integrale Jeugdzorg.

Gerechtelijke beschikkingen, genomen door een jeugdrechter, vermelden nog steeds 1 maand, verlengbaar met 1 maand. 
Dit is de administratieve regeling, die vastgelegd is door nog niet gewijzigde federale wetgeving.  De adviesvergadering wordt echter maar gepland na zeven weken.
 

 

Verblijf in functie van Diagnostiek:

Voor verblijf gelden dezelfde termijnen als voor een diagnostische begeleiding.
Reglementair is de duur van een verblijf beperkt tot 120 dagen (4 maand).  
Het is onze bedoeling dat verblijf in Luein kan afgesloten worden, zo kort mogelijk na de adviesvergadering, dus tussen de twee en de drie maand.

Enkel in uitzonderlijke situaties, waar verdere verblijfsopvang noodzakelijk is, maar niet kan gerealiseerd worden en er ook geen overbrugging kan gerealiseerd worden kan de verblijfsduur van 4 maanden overschreden worden.  Dit verondersteld een herindicatie door de Toegangspoort Integrale Jeugdzorg.

Gerechtelijke beschikkingen, genomen door een jeugdrechter, vermelden nog steeds een duur 1 maand, verlengbaar met 1 maand, ook al is de verblijfsduur ook hier normaal tussen 2 en 3 maand.  
Dit is de administratieve regeling, die vastgelegd is door nog niet gewijzigde federale wetgeving.  

 Terug naar overzicht

 

We hebben speciale wensen rond voeding, hoe gaat Luein daar mee om? 

De medewerkers van de keuken kunnen geen menu’s “à la carte” uitwerken, dat zal iedereen wel begrijpen.

Als er belangrijke redenen zijn om een speciaal dieet te volgen, proberen we in de mate van het mogelijke daar rekening mee te houden.
Belangrijke redenen zijn:

 • medische voorschriften
 • verbodsregels die gebaseerd zijn op geloofsovertuiging.

Zo kunnen we er zorg voor dragen dat gelovige islamieten geen varkensvlees voorgeschoteld krijgen, of overtuigde vegetariërs geen vlees.

We bevragen dit de dag van de aankomst en geven dit door aan de keuken.  We gaan er wel van uit dat geloofsovertuigingen niet elke week veranderen.

Er is in Luein ook geen verplichting om alles te eten. Voeding die je niet lust of beter niet eet, voor welke reden dan ook,  mag je in de kookpotten of opdienschalen laten.  

Terug naar overzicht

 

Kunnen minderjarigen telefoneren in Luein? 

We vinden het belangrijk dat je contact kunt houden met je familie en vrienden (dit is overigens een basisrecht).

De makkelijkste manier om telefonisch bereikbaar te zijn is via je eigen gsm.  
Sinds 8 mei 2013 kunnen jongeren hun gsm steeds zelf bijhouden.  

Enkel wanneer hier op een onrespectvolle of onverantwoorde manier wordt mee omgegaan leggen we hier beperkende maatregelen op.
We zien het gsm gebruik als een indvidueel gebeuren.  Het is niet de bedoeling dat je telefonische contacten legt voor groepsgenoten of anderen zaken toont op je gsm.

Belangrijke afspraken rond de gsm:

 • We verwachten van de jongeren dat ze op een ‘respectvolle manier’ omgaan met hun gsm. Dit impliceert::
  *  dat de gsm altijd op "stil" gezet wordt in Luein, zodat de groepssfeer niet te verstoord raakt.
  *  dat de begeleider kan tijdens activiteiten aan de jongeren vragen om hun gsm tijdelijk af te zetten (zodat de activiteit niet wordt gestoord)
  *  dat ze gsm's tijdens de eetmomenten uitgeschakeld worden.
  *  dat we er voor zorgen de  groepsrust niet te verstoren door het gsm gebruik.  
  *  dat  de gsm niet wordt gebruikt om anderen  te pesten

 • We verwachten van de jongeren dat ze op een ‘verantwoorde manier’ omgaan met hun gsm. Dit impliceert:
  *   de gsm wordt niet doorgeven aan derden. (uitlenen mag niet)
  *   Gsm gebruik kan slechts als we het gsm nummer kennen.
  *   er mogen geen foto’s genomen worden van het groepsgebeuren, ook kunnen geen  beelden gefilmd worden filmen.
  *   je gsm gebruik kunnen verantwoorden.
  *  het financiële aspect van telefoneren onder controle houden.
  *  zelf verantwoordelijk zijn voor je gsm en toebehoren. Zaken laten rondslingeren in de leefgroep is op eigen risico.
  *  aan ‘zelfzorg’ doen.
      Bijvoorbeeld bewaken van eigen nachtrust. Als je ’s nachts nog lang ligt te bellen en daardoor te weinig nachtrust geniet zal je hierop worden aangesproken.

Als je niet over een gsm beschikt  zal de gezinsbegeleider afspraken maken rond de momenten waarop je de vaste telefoon van Luein kunt gebruiken. 

Terug naar overzicht  

 

Hoe gaat het verder met school tijdens de begeleiding? 

 In overleg met je team (individuele begeleider, psychologe en gezinsbegeleider) en consulent kan bekeken worden of je naar school kan gaan.  We nemen steeds vooraf contact met je school en zorgen voor duidelijke afspraken en een vervoersregeling.

Je moet dan wel minstens in fase 2 zijn (maar daar start normaal iedereen)

Niet iedereen kan naar haar eigen school gaan.  Soms is het te ver (onze vuistregel is dat een verplaatsing best niet langer dan een uur duurt in enkele richting), soms ben je niet  meer welkom op je school of soms heb je zelf een gegronde reden om niet meer naar je school terug te willen.

In al deze gevallen zorgen we voor vorming binnen ons centrum, zodat je blijft voldoen aan de leerplicht.

Terug naar overzicht

 

Zijn er afspraken rond roken? 

In Luein is roken niet verboden, maar wel beperkt.  Het is immers een schadelijke gewoonte die ook anderen schade toebrengt.

De gebouwen van Luein zijn sinds 2006 rookvrij.  Binnen kan dus nooit gerookt worden.


We willen niet dat meisjes in Luein starten met roken.  Wie nog niet rookte voor de start van de begeleiding mag van ons dus niet roken.

We houden ook rekening met de gewoontes en de regels die op dit vlak thuis gelden.

Onder de zestien jaar is de toestemming van de ouders (minstens de ouder waar je hoofverblijfplaats is) noodzakelijk.  Tot we de ouders hebben kunnen contacteren, gaan we er van uit dat de verklaring van de minderjarige rond hun standpunt op waarheid berust.
Na de zestiende verjaardag eisen we geen goedkeuring meer van de ouders, wel brengen we ze steeds op de hoogte van het rookgedrag.


Roken is beperkt:
We voorzien 9 rookmomenten tijdens de dag en de sigaretten worden door de begeleiding bijgehouden.
Bij individuele activiteiten buiten Luein (naar school gaan, bezoek….) kun je wel je sigaretten meenemen.

Terug naar overzicht  

 

Wat kan er op vlak van computer? 

Algemeen

In elke leefgroep zijn er 4 computers met internetverbinding beschikbaar voor de meisjes.  Deze kunnen gebruikt worden voor schooltaken (dit krijgt voorrang) en voor ontspanning en communicatie met thuis en vrienden.

We controleren het computergebruik enkel via sociale controle en filteren aanstootgevende inhoud. We staan niet toe dat computers worden verbonden met andere aparaten (gsm, mp3 speler, ipod…)
Ouders en de verwijzer kunnen bijkomende beperkingen op computergebruik opleggen.
Surfen op sites met een a-sociale inhoud (pornografisch, drugs, racistisch...) is verboden.
Als er misbruik vastgesteld wordt kan het recht op gebruik van de computer ingetrokken worden.

Een eigen laptop kan enkel gebruikt worden in de leefgroep, volgens dezelfde afspraken als het gebruik van de vaste computers

Praktische uitwerking

Meisjes kunnen computertijd aanvragen bij de groepsbegeleiding.  Hoeveel tijd beschikbaar gesteld kan worden hangt af van de fase waarin de meisjes zich bevinden.

 • In Fase 1 is gebruik van de computers niet toegelaten
 • In Fase 2 en Fase 3 kan er maximaal ½ uur gebruik gemaakt worden van de computer voor ontspanning en communicatie (voor schoolgebruik kan dit meer zijn)
 • In Fase 4 kan er tot een uur per dag computergebruik gevraagd worden voor ontspanning en communicatie.  Extra tijd voor school is mogelijk.

  Terug naar overzicht

 

Moeten we zakgeld voorzien? 

De meisjes die in Luein verblijven krijgen zakgeld van de overheid, ten minste zolang ze geen eigen inkomsten hebben uit werk.
De bedragen zijn niet hoog en zijn afhankelijk van de leeftijd en evolueren met de index.
Op dit moment (december 2015) gaat het om de volgende bedragen per maand:

 • Van 12 tot 14 jaar:                              24,52 €
 • Van 14 tot 16 jaar:                              36,79 €
 • Van 16 tot 18 jaar:                              49,05 €

Als ouders dit bedrag willen aanvullen kunnen ze dit.   

Terug naar overzicht

Hoe is de regeling rond kindergeld?

Bij een actieve module verblijf wordt het kindergeld van de betrokken minderjarige door de overheid gedeeltelijk ingehouden.  2/3de van het bedrag wordt niet uitbetaald, 1/3 van het bedrag wordt ofwel aan de ouders uitbetaald, ofwel op een beveiligde spaarrekening op naam van de minderjarige.
Als onthaalcentrum kunnen we hier niets in regelen of veranderen, het is de kinderbijslagkas die dit regelt.  Luein krijgt dit geld ook niet doorgestort, wel worden we voor onze hulpverlening door de overheid gesubsideerd.

I In het erkenningsbesluit van 11 januari 2013 en 14 februari 2014 dat onder andere voor het OOOC Luein geldt, wordt eveens bepaald:

 • De vergoedingen voor thuisverblijf tijdens de residentiële begeleiding door het OOOC zal worden gedragen.
  We moeten hiervoor putten uit de subsidies voor verblijf die we ontvangen.
 • Rond de vergoedingen voor thuisverblijf moet een duidelijke, transparant kader bestaan dat wordt geformaliseerd in een procedure. 
Het is onze bedoeling is om ouders te compenseren voor het verlies van kinderbijslag bij residentieel verblijf, voor de periodes dat de minderjarige
tijdens de residentiële opvang toch thuis wordt opgevangen.
We opteren er voor om een vergoeding voor verblijf in de context te betalen vanaf de derde dag aaneengesloten verblijf in de context (dus elk verblijf
van langer dan 3 nachten).
Aanpassing aan de index levert in 2014 en 2015 een bedrag op van 5,95 € per dag. We passen in de toekomst een indexaanpassing toe, op het
moment dat ook de zakgelden van de minderjarigen een indexaanpassing krijgen.
 
Meer informatie is te vinden in de brief met uitleg rond vergoeding thuisverblijf, die we ook bij het begin van elke verblijfsopvang aan de ouders bezorgen. 
 

Hoe zit het met de regeling rond de was? 

We voorzien dat Luein er voor zorgt dat je kledij gewassen en gestreken wordt  Wekelijks wordt de was verzameld. Samen met een opvoed(st)er breng je de was naar de wasplaats en een paar dagen nadien kun je de kledij proper en gestreken terug ophalen (eveneens onder toezicht van een opvoedster).

Als ouders liever zelf de was van hun dochter verzorgen kan dit ook.

Terug naar overzicht

 

Hebben de meisjes vrije tijd in Luein?

De mate waarin meisjes vrije tijd krijgen in Luein verschilt in functie van de fase waarin ze zich bevinden. 

Fase 2

Normaal start je in fase 2.  In deze fase is vrije tijd beperkt tot een zinvolle, gestructureerde activiteit (zoals een bezoek aan fitness, jeugdbeweging,…)

Fase 3

In fase 3 kan dit uitgebreid worden met vrij in te vullen vrije tijd aansluitend op school of op woensdag middag tot 15:00 uur

Fase 4

In fase 4 kan dit verder uitgebreid worden met vrije tijdsblokken in het weekend.

Fase 1

Als je terug moet zakken naar fase 1 dan is er geen vrije tijd meer zonder supervisie.

 

Voor een overzicht: Overzicht van de verschillen tussen de fases

 Terug naar overzicht

  

Kunnen de meisjes bezoek ontvangen in Luein?

Bezoek in Luein is steeds mogelijk.  Bezoek kan tussen 9 uur ’s morgens en 21:00 uur s’avonds en duurt maximaal 3 uren.  We verwachten dat er vooraf een afspraak gemaakt wordt met de gezinsbegeleider.

De regelingen rond bezoek verschillen naargelang de fase waar je in bent.

Fase 1:

Enkel bezoek mogelijk binnen het centrum.  Bezoek is beperkt tot ten hoogste 1 bezoek per week van  dezelfde persoon. 

Fase 2 en 3: 

Bezoek is nog steeds beperkt tot ten hoogste 1 bezoek per week van dezelfde persoon.  Je kunt met je bezoek het centrum verlaten.

Fase 4:

Je kunt meermaals bezoek van dezelfde persoon per week ontvangen en met je bezoek het centrum verlaten.

 

Een overzicht vind je hier: Overzicht van de verschillen tussen de fases

  Terug naar overzicht

 

Kunnen we de kamers van de meisjes of de leefgroepen eens zien?

Een bezoek brengen aan de leefruimtes of de individuele kamers van de meisjes is niet mogelijk.  Enkel de medewerkers van Luein, hulpverleners (zoals consulenten) of inspectie diensten krijgen hier toegang.

We doen dit uit respect voor de privacy van de overige leefgroepbewoners.  Voor dezelfde reden kunnen we ook geen foto’s publiceren waar meisjes herkenbaar op voorkomen.

We begrijpen dat  ouders en goede kennissen graag een beeld hebben van waar de meisjes opgevangen worden. Daarom vind je op de website binnenkort een fotogalerij van het centrum (zie het tabblad "Beelden")  

 Terug naar overzicht