HISTORIEK

Historiek

 

wapenschild zusters Kinsheid Jesu

De vzw Luein is opgestart in 1973, als een “Centrum voor eerste onthaal”, door de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu.
Dit geberurde op vraag van het toenmalige Jeugdbeschermingscomité van Gent.
 
Tot 1991 werd het centrum geleid door een zuster-directeur. In 1996 vertrok de laatste zuster als actieve medewerker,
In 2007 werd de zustergemeenschap in het aanpalende gebouw opgeheven.
 
1973 was eigenlijk een heropstart. Een eerste poging gestart in 1971, met een lekendirectie is na een jaar stopgezet.
 
Het centrum is in al die tijd sterk geëvolueerd.
Aanvankelijk was het sterk gericht op een beveiligde opvang, die vooral rust en kalmte diende te verzekeren en contact met de buitenwereld vermeed.
 
 
 
Er zijn drie grote lijnen in de evolutie te herkennen:
 
 1. Een blijvende evolutie van pure opvang naar diagnostiek en begeleiding,
  Bijhorend zijn we verschoven naar steeds grotere inspraak en meer en meer emancipatorisch werken en inspraak verlenen.
   
 2. Een evolutie van de minderjarige zien als een op zichzelf staand individu naar het accent leggen op de relationele samenhang van problemen.  
  Dit houdt ook in dat   meer en meer de context betrokken wordt in de begeleiding.
   
 3. Een evolutie van beschermende beveiliging naar een open opvang, met meer en meer mogelijkheden om contact met de eigen context te onderhouden.
 
Als constante koesteren we de warme, betrokken grondhouding die ten gronde terug te voeren is naar de Spiritualiteit van de stichter van de congregatie Kindsheid Jesu.

Een meer uitgebreide geschiedenis van het OOOC Luein is te vinden in de tekst "Luein Geschiedenis"