MISSIE

Missie

 Luein is door het Agentschap Jongerenwelzijn erkend als een Onthaal- Oriëntatie en Observatiecentrum in modulair kader.
We beschikken over 14 modules verblijf en 15 modules diagnostiek.
We zijn erkend voor de begeleiding van meisjes van 12 tot 18 jaar.

De opdrachtverklaring is een tekst die heel kort samenvat wat wij eigenlijk willen doen. We stelden de opdrachtverklaring op in 1998. Sindsdien is dit de toetssteen en als het ware ons uithangbord. 

De opdrachtverklaring luidt als volgt:

Luein is een onthaal- oriëntatie en observatiecentrum voor meisjes tussen 12 en 18 jaar, met allerhande problemen en vragen om hulp.

De meisjes worden naar ons verwezen via de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp of het Meldpunt Crisisopvang door:

Een Ondersteuning Centrum Jeugdzorg
Een Vertrouwenscentrurm Kindermishandeling
De Jeugdrechtbank
Hulpverleners uit de brede instap

Wij zorgen voor een aandachtvolle crisisopvang en begeleiding zowel van de meisjes als van hun gezinnen.
Wij creëren een warme nabijheid en veiligheid voor de jongeren.
Wij zoeken samen met hen en hun gezinnen naar openingen voor hun moeilijkheden,
daartoe vormt zich rond elke jongere en zijn gezin een team van hulpverleners.

 
Wij geven de cliënten en verwijzende instantie een objectief beeld van de problematiek
en een deskundig advies.
Onze personeelsleden ontwikkelen zich als mens en als deskundige.
Vanuit onze christelijke inspiratie komen wij op voor de mens in nood.

De missieverklaring is zo kort verwoord, dat bijkomende uitleg nodig is.

We willen het volgende doen:

 1. We proberen door een zo goed mogelijk advies en door een zo warm mogelijke opvang,hulpverlenend te zijn.
 2. Onze crisisopvang is gericht op herstel- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 3. We proberen aan de buitenwereld zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat ze van ons kunnen verwachten en wat niet.
 4. We proberen zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk te zijn.
 5. Ons huis en onze werking zijn dan ook zo ingericht dat het tegemoet komt aan de noden van onze cliënten:
  1. inzicht en begeleidingsnood
  2. ontwikkelingskansen
  3. privacy, veiligheid,
  4. ontspanning
  5. scholing en vorming
  6. rust.
 6. We willen samen met de jongeren en hun gezinnen naar oplossingen zoeken.
 7. Cliënten kunnen rekenen op een duidelijke hulpverlening op maat.
 8. Verwijzers kunnen rekenen op een duidelijk en afgebakend aanbod, samenwerkingswil, degelijke informatie en deskundig advies.
 9. We werken met medewerkers die gemotiveerd zijn, samen verantwoordelijkheid dragen, en zichzelf ontwikkelen als mens en als deskundige, ieder op zijn terrein.
 10. Luein streeft naar een flexibele begeleiding die rust, veiligheid en hoop inbouwt en die de levenskwaliteit van de ons toevertrouwde jongeren en hun gezinnen bevordert.
 11. We proberen in dit alles een gezond evenwicht te houden tussen prijs en kwaliteit.