ONZE OPDRACHT

Wat is de opdracht die het OOOC Luein op zich wil nemen

Wat doen we?

Luein biedt kortdurende begeleiding en opvang aan minderjarige meisjes tussen 12 en 18 jaar en hun gezinscontext. 
De aanmeldingsproblematiek kan zeer verschillend zijn, maar heeft altijd te maken met een “Verontrustende Opvoeding Situatie” of een “als Misdrijf Omschreven Feit”. 
Onze hulp is regionaal gericht: we werken vooral voor inwoners van de provincie Oost Vlaanderen. 
We werken binnen het kader van de Integrale Jeugdzorg en het Netwerk Crisisjeugdhulp van de Integrale Jeugdzorg. 

De hulp van Luein is niet rechtstreeks toegankelijk.

Voor de reguliere werking (diagnostiek al of niet gecombineerd met verblijf in fucntie van diangostiek) moet de Toegangspoort van de Integrale Jeugdzorg de inzet van onze hulp indicieren.
Dit wordt door een hulpverlener die de rol van contactpersoon/aanmelder op zich neemt aangevraagd via een electronisch A-document.
De contactpersoon/aanmelder kan 

  • een hulpverelener jeugdzorg zijn die betrokken is op de minderjarige of het gezin (zoals iemand van een CLB bijvoorbeeld)
  • een consulent van de sociale dienst van een jeugdrechtbank
  • een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
  • een consulent van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

De opvang binnen het netwerk crisisjeugdhulp kan enkel ingezet worden na een beslissing van het Melpunt van het Netwerk Crisisjeugdhulp Oost Vlaanderen.

Onze werking wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, wij rekenen de gebruikers geen kosten aan.

We bieden drie vormen van hulp aan, die meestal met elkaar worden gecombineerd.

  1. Begeleiding en ondersteuning.

van de minderjarige en haar context

  1. Kortdurende residentiële opvang.

in regel niet meer dan 90 dagen

  1. Probleemanalyse en advies.

we vertrekken van de vragen van de minderjarige, de context en de verwijzer.

 We organiseren ons hulpaanbod in drie opvangvormen.

  1. Residentiële opvang in een leefgroep. 

We hebben twee leefgroepen Tilda en Pilar.  In beide leefgroepen gelden dezelfde regels.  In de loop van de opvang kan een jongeren verschuiven tussen 4 fases, waarbij elke fase andere vrijheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

  1. Ambulante begeleiding. 

Binnen deze vorm verblijft de jongere in zijn thuismilieu.  Er wordt wekelijks een gesprek voorzien met de gezinsbegeleiding (dit kunnen zowel huisbezoeken als gesprekken in ons centrum zijn).  Er wordt ook wekelijks een gesprek tussen de minderjarige en de psycholoog voorzien, in ons centrum.

  1. Combinaties van opvangvormen.

Combinaties van gedeeltelijk residentieel en gedeeltelijk ambulant zijn eveneens mogelijk.

 We werken met drie opdrachten.

1.  Onthaal.

Er wordt ons gevraagd om een kortdurende residentiële opvang en begeleiding te bieden. 

Soms als korte overbrugging voor een crisissituatie in een eerdere residentiële opvang.
We spreken dan over time-out opvang, de duur is dan beperkt tot ten hoogste 2 weken.

Soms als overbrugging naar verdere hulp.  

We doen dit enkel als er tussen geplande diagnositesche begeleidingen tijdelijk capaciteit vrij is.
Er is steeds een akkord en correcte indicatie van de Toegangspoort Integrale Jeugdzorg noodzakelijk.

2. Diagnostische begeleiding.

De contactpersoon/aanmelder vraagt ons een analyse van de probleemsituatie te maken en advies te geven rond mogelijke oplossingen. 
Meestal wordt dit gecombineerd met residentiële opvang, al is dit niet noodzakelijk. 

Het toewijzen van de begeleiding verloopt via de Toegangspoort van Integrale Jeugdzorg. 

Het advies woordt verstrekt voor  de 60ste  dag, Het is de bedoeling dat de begeleiding na 90 dagen zeker is afgerond, . 

3. Crisisopvang voor het netwerk Crisisjeugdhulp.

Hier bieden we zeer kortdurende residentiële opvang en crisisbegeleiding aan in het kader van het Netwerk Crisisjeugdhulp. 
Dit kan op elk moment van de dag, elke dag van de week. 

Aanmelding en toewijzing van de hulp gebeurt via de Meldpunten van het Netwerk Crisisjeugdhulp Oost Vlaanderen.
De duur is beperkt tot 7 dagen, uitzonderlijk is een éénmalige verlenging met 7 dagen mogelijk.  

Als werken aan een reïntegratie thuis een mogelijkheid is, wordt de begeleiding van de minderjarige en de context wordt opgenomen door een externe dienst binnen het Netwerk Crisisjeugdhulp.

Het begeleidend team.

De begeleiding wordt aangestuurd door het begeleidend team dat rond elke minderjarige wordt opgezet.  
Dit is multi-disciplinair samengesteld uit een gezinsbegeleider, een psycholoog en een Individueel Begeleider (leefgroepbegeleider).