OVER ONS

Wie zijn wij

Luein biedt reeds sinds 1973 opvang en ondersteuning bij opvoedingsproblemen aan minderjarige meisjes (leeftijd tussen 12 en 18 jaar) en hun gezinscontext.

Luein is  opgericht op vraag van het toenmalige Jeugdbeschermingscomité van Gent door de Zusters Kindsheid Jesu.
Sinds maart 1998 zijn we een zelfstandige VZW, die zich gedragen weet door de Congregatie Kindsheid Jesu en zich laat inspireren door de waarden en spiritualiteit van haar oprichter, Kanunnik Triest..

Luein ziet het als haar voornaamste opdracht om in een korte rustperiode samen met de minderjarigen en hun context op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen. We vertrekken hierbij van de vragen van de minderjarige, de gezinscontext en de aanmeder/contactpersoon (consulent of doorverwijzende hulpverlener).

De naam van het centrum “Luein” verwijst naar deze opdracht. Luein is een oud Grieks woord met twee betekenissen: spelen en knopen losmaken. We vertalen dit vrij als “spelend bevrijden”.  

Het logo van Luein is een marionet waarvan de bepalende draden worden doorgeknipt.  Ook dit verwijst hier naar onze opdracht:
We willen dat meisjes en gezinnen zich niet langer als machteloze marionetten voelen die bepaald worden door krachten buiten hun invloedsfeer.
Door samen te zoeken naar inzicht, sterktes, eigen verantwoordelijkheid en kansen tot zelfbepaling willen we deze negatieve afhankelijkheid doorknippen.

Ons hulpaanbod is niet rechtstreeks toegankelijk.
Men kan bij ons terecht op twee manieren:

  1. Na doorverwijzing van de Toegangspoort Integrale Jeugdzorg, via het indienen van een A-doc.
    Het A-doc kan ingediend worden door:
    1. hulpverleners uit de brede instap zoals bijvoorbeeld een CLB
    2. consulenten van de sociale dienst bij de Jeugdrechtbank in opdracht van de jeugdrechter
    3. door consulenten van een gemandateerde voorziening: het Ondersteuning Centrum Jeugdzorg (OCJ) of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  2. Op doorverwijzing van het meldpunt van het Netwerk Crisisjeugdhulp Oost Vlaanderen.

We richten ons voornamelijk op hulpvragen vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.

Begeleidingen zijn meestal gecombineerd met een tijdelijke opvang van de minderjarige in het centrum. 
Ambulant werken kan echter ook en we bieden een soepele overgang tussen beide aan.

 

Op de onderliggende tabladen kan je meer informatie vinden: