PARTNERS

Luein staat niet op zichzelf

Hoe geëngageerd onze medewerkers ook zijn, onze werking en onze hulpverlening kan niet zonder de hulp en de ondersteuning van anderen.
Een onthaalcentrum staat immers nooit op zichzelf, maar is ingebed in een maatschappelijke context.

Samenwerken op organisatie niveau

We werken samen met anderen en zijn als het ware een schakel binnen de hulpverlening van de bijzondere jeugdzorg.
We werken samen met onze verwijzers, hebben een aantal formele en informele samenwerkingsverbanden aangegaan.

Je vindt hier meer informatie over onder het tabblad "Samenwerking".

 

Gesteund door de gemeenschap

Luein heeft twee bronnen van inkomsten:

  1. De subsidies van de Vlaamse Gemeenschap volstaan voor de personeelskosten en de basale werking
  2. Giften en sponsering van sympathisanten en service-clubs, bedrijven en de gemeente Lochristi.  
    Deze giften maken de zo belangrijke extra uitgaven mogelijk, van de verfraaiing en het bijkomend onderhoud van ons gebouw en interieur tot het mogelijk maken van bv een extra uitstap of het voorzien van sportmateriaal.
    Zonder de steun van onze sympathisanten kunnen we dit niet realiseren.

Hieronder vindt u een greep uit de vele mensen die Luein de laatste 2 jaar financieel hebben gesteund.
We willen hen graag bedanken voor de steun en het vertrouwen dat zij ons centrum schenken.
Door hun finaciële bijdrage kunnen wij de jongeren een rustige en veilige omgeving aanbieden.
We doen dit door projecten op poten te zetten die de minderjarige meisjes door een moeilijke periode loodsen. 
De lopende projecten vind je hier, de resultaten van al die projecten vind je op het betreffende tabblad

Bedankt aan
-alle meters en peters van Luein, Gemeente Lochristi, serviceclub Inner Wheels, Rotaryclub Lochristi-Laarne, United Funds for Belgium, AG Insurance Solidarity, ACV Lochristi,...
de vaste steunpilaren van Luein. 

-Wibekes (https://www.wibekes.com), Interflower Lokeren (https://www.tuincentruminterflower.be), 4uren Run en Bike (https://4urenrun-bike.be), vzw sc Reinaert (https://www.vzw-reinaert.be) KVLV Zaffelare en Eksaarde, ... 
voor het organiseren, realiseren, uitvoeren van ... ten voordele van Luein.

 

Verwijzingen naar externe organisaties

Op het tabblad "Links" willen we graag een aantal interessante verwijzingen naar andere organisaties en naar informatiebronnen samen brengen.