WERKING

Een woordje uitleg over de dagelijkse werking

Luein als driepoot:

Onze werking steunt op drie poten, die meestal gecombineerd worden:

  1. We zorgen voor een warme opvang en verblijf
  2. We gaan samen met alle betrokkenen op zoek naar waar de problemen zitten en naar oplossingen.
  3. We bieden steun en een luisterend oor voor alle betrokkenen

Warme opvang en verblijf

 

een slaapkamer

 

Tijdens onze begeleidingen kunnen de meisjes in Luein verblijven. In het merendeel van de begeleidingen gebeurt dit ook, minstens in het begin van de begeleiding.  Noodzakelijk is dit echter niet.

We zorgen voor een warme leefomgeving, die een huiselijke sfeer uitstraalt.  Een gezin vervangen kunnen we niet, dit is ook niet de bedoeling. 

In het centrum wordt in groep samengeleefd.  We hebben twee leefgroepen die elk uit ten hoogste 9 meisjes bestaan: de leefgroep Tilda en de leefgroep Pilar.

 

Het leven in de groep is een afspiegeling van het leven buiten Luein.  Er wordt gelachen en plezier gemaakt, maar er valt ook wel eens een traan en een hard woord.  Meisjes hebben een eigen slaapkamer als hun privé terrein en er is de leefgroepruimte die ingericht is als een wat groot uitgevallen living.  Jongeren en begeleiding spreken elkaar met de voornaam aan en leven samen.

We trachten  het normale schoolgaan zo snel mogelijk opnieuw op te starten en bieden vorming aan waar dat niet kan.  Ook bij ons zijn er afspraken rond opstaan en slapen gaan en moet er een handje toegestoken worden bij de afwas en het opruimen van de leefruimte en de eigen kamer.

 

We zien het leven in de leefgroep als een soort proeftuin:  door samen te leven wordt vaak duidelijk waar problemen ontstaan, vooral wanneer dit moeilijk onder woorden te brengen is. Dit biedt ook kansen om nieuwe manieren uit te proberen om met problemen en conflicten om te gaan.  Er is steeds een begeleid(st)er in de buurt en aanspreekbaar om conflicten te helpen voorkomen en te helpen oplossen. Door samen te leven leer je elkaar ook sneller kennen en vertrouwen.

Theaterzaal


We hebben een gevarieerd activiteiten aanbod waarin we op zoek gaan naar ieders sterke kanten en talenten.  We verwachten wel dat alle meisjes zoveel mogelijk deelnemen, maar zijn niet te beroerd om zelf ook de clown uit te hangen als het past.. 

Duidelijke afspraken en een voorspelbaar dagschema zorgen voor een gevoel van veiligheid en een duidelijk dagritme. Als je weet wat er van je verwacht wordt, is het ook makkelijker om je eigen inzet en goede wil te tonen.  Wanneer regels overtreden worden, reageren we vanuit een herstelgerichte aanpak.

We stimuleren, waar mogelijk, contacten met het thuismilieu en vanaf het tweede weekend kan dit ook een dagbezoek of een weekend thuis inhouden.

terug naar boven

Samen zoeken naar oplossingen

We vertrekken vanuit de vragen van onze cliënten: de vraagstelling van de consulent, van de ouderfiguren en van de minderjarige.  Samen verkennen we die vragen en vertalen die naar werkbare doelstellingen naar advisering.  Een team van begeleiders (gezinsbegeleider, psycholoog en individueel groepsbegeleider) werkt in dialoog met minderjarige en ouders aan deze opdracht.  Ze overleggen regelmatig met elkaar en koppelen hun bevindingen terug naar ouders en minderjarige.  

We werken vanuit een handelingsgerichte aanpak, dit houdt in dat we veel zaken uitproberen en zien wat de resultaten zijn.  Daarnaast zijn er uiteraard gesprekken en mogelijk testonderzoek.

Alles wat nodig is om het zoeken naar oplossingen mogelijk te maken, krijgt voorrang op het leefgroepgebeuren.

 

We voorzien minstens twee teamvergaderingen waar het onderzoek wordt bijgestuurd en het advies geformuleerd.  De resultaten worden met de betrokkenen besproken.  

 

Er wordt een verslag gemaakt, met inbegrip van het advies ten behoeve van de verwijzer.  Ook dit wordt met de ouders en de minderjarigen besproken.

 .

Indien nodig helpen we mee zoeken naar vervolghulpverlening.

terug naar boven
 

Een luisterend oor en steun bieden

Soms is onze opdracht enkel opvang bieden.  Dit gebeurt wanneer er een korte tijd een verblijf nodig is, bij opvang binnen het Netwerk Crisisjeugdhulp, of als een overbrugging naar verdere vervolghulp noodzakelijk is.

Ook dan zorgen we voor ondersteuning en in opvang.  We helpen bij het regelen van praktische zaken en bij het onderhouden van contact.

We zijn steeds bereikbaar voor een gesprek, zowel met de minderjarige die in ons huis verblijft als met de belangrijke mensen om haar heen.

terug naar boven

 

 

Verder uitleg op onderliggende tabbladen